article

0917 594 357

article

info@v-consulting.sk

article

Po-Pia: 8:00 - 18:00

CESTOVNÉ POISTENIE

Ako sme vyriešili klientke Petre cestovné poistenie

Klientke z Bratislavy, slečne Petre, sme kalkulovali cestovné poistenie. Klientka mala na nás požiadavky: 

  • poistenie liečebných nákladov
  • počet dní poistenia stanovený na päť 
  • územná platnosť Európa, konkrétne Nemecko

Po konzultácií s klientkou sme dospeli k názoru, že by bolo dobré aby cestovné poistenie obsahovalo aj vykrytie iných potrebných rizík ako len poistenie liečebných nákladov.
Klientke sme dojednali nasledovné riziká a takéto poistné sumy (ďalej len PS):

Poistenie liečebných nákladov

  • maximálna poistná suma pre všetky poistné plnenia - 200.000 EUR
  • ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizacía, preprava do zdravotníckeho zariadenia, repatriácia poisteného, repatriácia telesných pozostatkov do 100%
  • ambulantné ošetrenie zubov - 150 EUR na 1 poistnú udalosť  (max. 300 EUR za poistné obdobie)
  • doprava a ubytovanie príbuzného (návšteva chorého) - 1.400 EUR
  • denné nemocničné dávky - 17 EUR / deň

Poistenie pátrania a záchrany

  • náklady na záchrannú činnosť - 7.000 EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu

  • Poistenie zodpovednosti za škodu škody na zdraví alebo veci - 50.000 EUR

Úrazové poistenie

  • trvalé následky úrazu - 10.000 EUR
  • smrť následkom úrazu - 5.000 EUR 

Poistenie batožiny a dokladov

  • poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata, krádež, lúpež - 1 000 EUR (cenné veci max do 1/3 poistnej sumy) 
  • doklady - 350 EUR
  • nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny prepravnou spoločnosťou - 100 EUR
  • okamžitá pomoc pri finančnej núdzi - 350 EUR

Asistenčné služby nadštandard

  • nepretržitá pomoc v naliehavých situáciách
  • pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)
  • preddavok na advokáta/kauciu - 800 EUR

Cena takéhoto riešenia stála 7,52 EUR. 

Nakoľko klientka sa priznala, že do zahraničia cestuje viackrát do roka a každý rok podniká aj dvojtýždňovú dovolenku odporučili sme dojednať celoročné cestovné poistenie. 

Územným rozsahom sa stal celý svet s tým, že klientka má  vykrytý neobmedzený počet ciest do zahraničia s limitom maximálne 45 dní na jeden výjazd a taktiež klientka má vykryté letné a zimné športy (úroveň – rekreačne).

Pri zachovaní rovnakého poistného krytia, cena poistenia bola pre klientku jednoznačne priaznivá 37,80 EUR.

 

Marek Vitkovský

 

 

 

 

Napíšte nám

Meno:
E-mail:
Odkaz: