article

0917 594 357

article

info@v-consulting.sk

article

Po-Pia: 8:00 - 18:00

ŽIVNOSTNÍK OBEŤOU DAŇOVEJ A ODVODOVEJ REFORMY?

Dôležitá informácia pre živnostníkov

O živnostníkoch sa hovorí, že pri terajšom daňovom a odvodovom systéme sa majú lepšie, ako zamestnanci, ale na dôchodku je to opačne. Dôvodom je mechanizmus výpočtu starobného dôchodku, keďže okrem odpracovaných rokov, počas ktorých platil poistenie, závisí aj od vymeriavacieho základu. U zamestnanca je vymeriavacím základom jeho hrubá mzda, u živnostníka je to polovica daňového základu za minulý rok. V súvislosti s diskutovanou reformou s účinnosťou od 01.01.2022 sa veľmi často hovorí, že zmeny pocítia aj SZČO trebárs v zrušení paušálnej dane, v inej kontrole aj vykazovaných tržieb a pod. Nebudeme však vopred špekulovať, ale pozrime sa na zmeny ich odvodových povinností od júla tohto roku.

Živnostník obeťou daňovej a odvodovej reformy, zdroj: www.123rf.com

Vznik, zánik a pokračovanie platiť poistné


Na základe daňového priznania za minulý rok vzniká, zaniká či pokračuje sa v povinnosti SZČO platiť sociálne poistenie v novej výške. Oznámenie im písomne pošle Sociálna poisťovňa za podmienky, že majú aktivovanú e-schránku. Prvá platba bude závisieť od dátumu daňového priznania a síce tí, čo odovzdali k 31.03.2021 a dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 6552,00 EUR a zároveň majú platné oprávnenie na vykonávanie činnosti za júl do 9. augusta. Ostatní dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra a ich prvé poistné zaplatia do 8. novembra tohto roku. Pre SZČO platí minimálny vymeriavací základ 546,00 EUR, z čoho vyplýva mesačné poistné 180,99 EUR.

Ak ide o osoby, ktoré majú priznaný starobný dôchodok, predčasný dôchodok alebo sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek je mesačná suma poistného 148,23 EUR. Ak ale samostatne zárobkovočinné osoby mali vlani príjem nižší alebo rovný ako 6552,00 EUR, nemajú od 01.07.2021 povinnosť platiť poistné.

K akým zmenám okrem dani a odvodov príde, čo bude napokon platiť aj pri očakávaných zmenách dôchodkového systému, o tom všetkom Vás budeme včas informovať.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti V-Consulting.sk, s.r.o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť V-Consulting.sk, s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

Meno:
E-mail:
Odkaz: