article

0917 594 357

article

info@v-consulting.sk

article

Po-Pia: 8:00 - 18:00

PRENÁJOM VECÍ

Naším cieľom je spokojný klient. Snažíme sa poskytovať služby aj v oblasti prenájmu hnuteľného majetku, ktoré klienti neraz ocenia hlavne v časovej tiesni.

 Vieme ako rýchlo a nečakane môže nastať situácia, kedy porucha zariadenia (napr. PC, monitor, projektor, tlačiareň, skener, kopírka, fax prípadne skartovacie zariadenie), je natoľko závažná, že si  vyžaduje zásah servisného technika v autorizovanom servise.
Takáto porucha zariadenia, dokáže časovo predĺžiť finalizáciu odovzdania dôležitých podkladov, alebo likvidáciu samotných „citlivých“ údajov.