article

0917 594 357

article

info@v-consulting.sk

article

Po-Pia: 8:00 - 18:00

PARTNERI

Spolupracujeme s nižšie uvedenými bankami, poisťovňami, stavebnými sporiteľňami a správcovskými spoločnosťami.

Banky:

» Československá obchodnábanka, a.s.
» J&T Banka, a.s.
» mBank S.A.
» Oberbank AG
» OTP Banka Slovensko, a.s.
» Poštová banka, a. s.
» Prima banka Slovensko, a.s.
» Privatbanka, a.s.
» Sberbank Slovensko, a.s.
» Slovenská sporiteľňa, a.s.
» Tatra banka, a.s.
» UniCredit BankSlovakia, a.s.
» Všeobecná úverová banka, a.s.

Správcovské spoločnosti:

» ATLANTIK finanční trhy, a.s
» AXA investiční společnost a.s.
» Conseq Investment Management, a. s.
» Cornhill Management, o.c.p., a.s.
» ČP INVEST investiční společnost, a.s.
» European Investment Centre, o.c.p., a.s.
» IAD Investments, správ.spol., a.s.

Poisťovne:

» Agra poisťovňa
» Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
» ASTRA poisťovňa, a.s.
» AXA životní pojišťovna, a.s.
» Poisťovňa Cardif Slovakia a.s.
» ČSOB poisťovňa, a.s.
» D.A.S. Rechtsschutz AG
» Europäische Reiseversicherung AG
» Generali poisťovňa, a.s.
» Groupama Garancia poisťovňa, a.s.
» ING Životná poisťovňa a.s.
» Komunálna poisťovňa, a.s. VIG
» KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG
» MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
» QBE Insurance (Europe) Limited
» Union poist’ovňa, a.s.
» UNIQA poisťovňa, a.s.
» Wüstenrot poisťovňa, a.s.
» NOVIS Poisťovňa a.s.